Badania, Ewaluacje, Szkolenia
O nas
DANAE jest firmą świadczącą usługi dedykowane dla podmiotów publicznych i organizacji pozarządowych. Specjalizujemy się w realizacji badań społecznych oraz ewaluacji.
Nasz zespół tworzą profesjonaliści, posiadający bogate doświadczenie związane z badaniami i sektorem publicznym, zdobyte zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców.
Stale współpracujemy z gronem analityków i ekspertów zewnętrznych, specjalizujących się m.in w dziedzinie polityki społecznej i zdrowotnej, rozwoju regionalnego, rynku pracy, programów wsparcia przedsiębiorczości i rozwoju kapitału ludzkiego, a także innowacyjności i działalności badawczo-rozwojowej.
Posiadamy własne studio badań telefonicznych (CATI). Dysponujemy zapleczem niezbędnym dla prowadzenia wywiadów internetowych (CAWI) oraz realizacji badań terenowych (CAPI, PAPI). Rozwinęliśmy także własną sieć ankieterską, co pozwala nam wykonywać badania na dużych, ściśle dopasowanych do oczekiwań klienta próbach, przy zachowaniu konkurencyjnych kosztów oraz krótkiego czasu realizacji. Wdrożyliśmy powszechnie uznawane procedury kontroli jakości, dzięki którym wszystkie nasze badania, prowadzone są zgodnie ze standardami Organizacji Firma Badania Opinii i Rynku (OFBOR) i ESOMAR.
Zespół
Nasze zasady
„SZYJEMY TYLKO NA MIARĘ” – W naszej praktyce sami wielokrotnie spotykaliśmy się z sztampowym podejściem do badań i ewaluacji. Doskonale rozumiemy, że nic bardziej nie frustruje klienta niż sytuacja, w której warsztat wykonawcy ogranicza się do sprawnego wykorzystania funkcji „kopiuj-wklej” i bezrefleksyjnego powielania zapisów SIWZ. Dlatego w swojej pracy kierujemy się regułą „zero tolerancji” dla rutyny. Do każdego zamówienie podchodzimy indywidualnie. Przed przystąpieniem do przygotowywania kwestionariuszy i rozpoczęciem badań terenowych, dużo czasu poświęcamy rozpoznaniu specyfiki badanego zagadnienie. Od samego początku ściśle współpracujemy z zamawiającym. Naszą ambicją jest aby każda nasza usługa była „uszyta na miarę” indywidualnych potrzeb i oczekiwań zamawiającego.

„CO DWIE GŁOWY TO NIE JEDNA” – Dużą wagę przywiązujemy do pracy zespołowej. Naszym kapitałem jest bogactwo i różnorodność doświadczeń naszej załogi. Korzystamy z niego na każdym etapie realizacji – od przygotowywania oferty do prac nad raportem i rekomendacjami. Unikamy wąskiej specjalizacji, staramy się nie pracować w odosobnieniu – każdy nad „swoim” badaniem. Wierzymy, że najlepsze pomysłu powstają w trakcie dyskusji, ścierania się opinii i perspektyw. W końcu, „co dwie głowy to nie jedna”

„JAKOŚĆ A NIE ILOŚĆ” – Nie chodzi bynajmniej o prymat metod jakościowych nad ilościowymi. Po prostu, naszym priorytetem jest uczciwość wobec klientów oraz profesjonalizm w każdym calu. Skupiamy się wyłącznie na zamówieniach, których tematyka wchodzi w zakres naszych eksperckich kompetencji. Mamy to szczęście, że nie musimy wyrabiać narzucanych przez tę czy inną centralę „targetów”. Stając przed wyborem „więcej, czy lepiej?”, stawiamy na to drugie.

„PRO PUBLICO BONO” – Ewaluacja nie jest usługą „jak każda inna”. Naszym klientem nie są bowiem wyłącznie zamawiający, ale wszyscy interesariusze badanych publicznych. Poczucie odpowiedzialności społecznej traktujemy więc jako podstawę naszego profesjonalizmu. Powinność ta jest dla nas najważniejszym źródłem satysfakcji, czerpanej z wykonywanej pracy. Wychodzimy bowiem z założenia, że ewaluacja jest nie tylko fascynującym intelektualnie doświadczeniem, ale przede wszystkim jednym z kluczowym narzędzi naprawa i doskonalenia „rzeczy wspólnych”.

„ROZWÓJ, ROZWÓJ I JESZCZE RAZ ROZWÓJ” – Z wielką satysfakcją obserwujemy profesjonalizację polskiego rynku ewaluacji i badań dla sektora publicznego. Na przestrzeni ostatnich lat bardzo wyraźnie podniósł się poziom świadczonych usług oraz uległ silnemu wzmocnieniu potencjał jednostek zamawiających. Mamy nadzieję na utrzymania tego trendu. Jeśli tak się stanie, na rynku pozostanie miejsce wyłącznie dla najlepszych profesjonalistów – stale rozwijających swój warsztat oraz doskonalących jakość i użyteczność swoich usług.

„OTWARCI I ODWAŻNI” – Jesteśmy nieustannie głodni wszelkich badawczych i ewaluacyjnych nowinek. Z pasją wprowadzamy innowacyjne techniki i metody badawcze. Mamy przekonanie, że nasza dziedzina ciągle się rozwija i istnieje w niej duża przestrzeń dla nowatorskich pomysłów. Nie przerażają nas przestrogi w rodzaj „nikt tego jeszcze tak nie robił” ani nie przekonują argumentu w stylu „nie da się”. Uważamy, że najwspanialszą cechą naszej pracy jest możliwość łączenia utwierdzonego akademicką tradycją rygoryzmu metodologicznego z ciągłym poszukiwaniem nowych, niekonwencjonalnych rozwiązań. Ewaluacja to dla nas znacznie więcej niż rzemiosło, to swoista sztuka gromadzenia i interpretacji danych.

Nasze usługi

Obszary badawcze

Badania ewaluacyjne

Stanowią jeden z podstawowych obszarów naszej działalności. Metodologia jest każdorazowo dostosowywane do przedmiotu badania oraz potrzeb i oczekiwań zamawiającego. Posiadamy bogate doświadczenie praktyczne w zastosowaniu szerokiego spektrum technik i metod oraz podejść badawczych (w tym: ewaluacji opartej na teorii -theory-based evaluation oraz badań kontrfaktycznych).

Badania społeczne

Czujemy się doskonale zarówno w metodach jakościowych, jak i ilościowych. Najbardziej nas cieszy jednak szansa połączenia tych dwóch podejść, wtedy naszym zdaniem można osiągnąć najciekawsze wnioski. Lubimy duże projekty oraz te o skomplikowanej metodologii – wyzwania to dla nas sama przyjemność.

Badania opinii

Badanie, którego przedmiotem są opinie i preferencje ludzi w sprawach dotyczących szeroko pojętego życia społecznego

Badania satysfakcji i lojalności

Powszechnie uznawane za gałąź badań marketingowych służąca monitoringowi satysfakcji klientów przydatny przy tworzeniu i weryfikacji standardów obsługi klienta. Nasza firma skupia się na poznaniu profilu przeciętnego klienta instytucji publicznych, co umożliwia trafniejsze adresowanie wszelkiego rodzaju interwencji publicznych.

Tajemniczy klient

Coraz częściej instytucje publiczne podejmują działania mające na celu poprawę ich wizerunku oraz podnoszenie standardów obsługi, za s osoby odwiedzające instytucje traktuje się nie jak petentów a klientów. Ci zaś stają się coraz bardziej wymagający, charakteryzując się przy tym mniejszą wyrozumiałością wobec uchybień, szczególnie związanych z obsługą.

Produkty badawcze

Omnibus DANAE

Omnibus to badanie na reprezentatywnej próbie 1000 Polaków w wieku 15+, w którym podczas jednego wywiadu zadawane są pytania zlecone przez różnych klientów. Dzięki temu każdy z nich otrzymuje świetnej jakości wyniki bez konieczności uruchamiania kosztownego badania własnego. Omnibus Danae realizowany jest techniką CAPI (wywiady przeprowadzane w domu respondenta przez wyposażonego w laptop ankietera). Dzięki temu z badania nie są wykluczone osoby niekorzystające lub rzadko korzystające z internetu, a w trakcie wywiadów możliwe jest prezentowanie materiałów graficznych oraz zadawanie pytań bardziej skomplikowanych niż wywiadach telefonicznych.
Kontakt w sprawie omnibusa: Piotr Kławsiuć, [email protected] tel.533.363.571.

Techniki badawcze

Wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo (CATI)

Posiadamy profesjonalnie zaaranżowane i wyposażone studio CATI w Siedlcach składające się z 50 stanowisk ankieterskich. Dysponujemy wyszkolonym zespołem ankieterów oraz supervisorów. Wywiady CATI przez cały okres trwania badania są nadzorowane przez supervisorów, którzy mają możliwość śledzenia realizacji w czasie rzeczywistym na dowolnym stanowisku ankieterskim oraz kontrolowania jakości realizowanych wywiadów. Dzięki systemowi CADAS w którym realizujemy badania, mamy również możliwość nagrywania i odsłuchiwania przebiegu wywiadów oraz śledzenia na bieżąco statystyk z realizacji.

Wywiady terenowe

Posiadamy profesjonalną sieć ankieterów terenowych. W jej skład wchodzi ponad 800 wyszkolonych do badań CAPI/PAPI ankieterów oraz ponad 500 notebooków rozlokowanych w 27 ośrodkach koordynatorskich na terenie całej Polski. Dysponujemy również systemem logistycznym do zarządzania i monitoringu pracy badaczy terenowych.

Ankiety realizujemy na licencjonowanym oprogramowaniu ODIN służącym do konstrukcji kwestionariuszy CAPI renomowanej firmy NIPO Software, który jest najpopularniejszym na świecie oprogramowanie do badań terenowych.
Prócz klasycznych technik badawczych jakimi są:

  • Badanie z papierowym kwestionariuszem – PAPI (ang. Paper & Pen Personal Interview) .
  • Komputerowo wspomagane wywiady osobiste – CAPI (ang. Computer Assisted Personal Interviewing); badanie w którym kwestionariusz papierowy zostaje zastąpiony komputerem przenośnym, a odpowiedzi respondenta są rejestrowane w formie elektronicznej.
  • Ankieta komputerowa wypełniana samodzielnie – (CASI ang. Computer Assisted Self-Interviewing); tj. badanie w którym respondent osobiście wypełnia elektroniczny kwestionariusz, ale ankieter mu towarzyszy i w zależności od potrzeby może służyć pomocą.
  • Wywiady osobiste z nagraniem audio – (CARI ang. Computer Audio Recorded Interviewing), gdzie prócz wszystkich zalet badania CAPI, dyskretnie rejestruje się dźwięk wymiany słownej między ankieterem i respondentem podczas wywiadu. Daje to zarówno możliwość kontroli jakości wywiadu, jak i umożliwia szereg dodatkowych analiz.

Realizujemy badania techniką CAWI (ang. Computer Assisted Web Interview), w której respondent jest proszony o wypełnienie ankiety w formie elektronicznej. Jej zaletami jest bardzo krótki termin realizacji badań. Umożliwia ona dostęp do respondentów o trudnych kryteriach rekrutacji, trudno dostępnych. Daje również możliwość wykorzystania elementów multimedialnych takich jak: filmy, nagrania, zdjęcia. Charakteryzuje się również niskimi kosztami zrealizowania badania.

Warsztaty kreatywne z wykorzystaniem podejścia Design Thinking

Nieszablonowość jest jedną z naszych wartości. Dlatego też naszym klientom oferujemy innowacyjne warsztaty oparte o metodykę Design Thinking.  Istotą podejścia Design Thinking jest koncentracja na potrzebach i problemach użytkownika, które są zgłębiane w trakcie badań. Na ich bazie w trakcie warsztatu dochodzi się do innowacyjnych koncepcji, produktów czy usług. To co wyróżnia warsztaty Design Thinking, to nie tylko generowanie rozwiązań, czy nawet ich prototypowanie i testowanie, ale dużo śmiechu, pozytywnej energii, a przy tym nieprzewidywalne efekty.

 

Kontakt

Danae Sp. z o.o.
tel. +48 22 185 59 00
e-mail: [email protected]

Biuro Warszawa:
Szarotki 10 lok. 16
02-609 Warszawa

Biuro Gdańsk:
Bora-Komorowskiego 19B
80-377 Gdańsk


Danae