Badania marketingowe

Marka, produkt, klient

Razem z nami testuj pomysły, wprowadzaj nowe produkty, zwiększaj ROI oraz popraw efektywność komunikacji swojej marki. Zapewnij swoim klientom pozytywne doświadczania i zwiększ ich wydatki.

Marka

Pozycjonowanie i osobowość marki
tworzą jej świat, inspirują oraz ukierunkowują
kreację i sposób komunikacji z klientami.

Oferujemy badania, które odpowiadają na najważniejsze pytania
związane ze strategią marki.

  • Jaka jest optymalna grupa docelowa marki?
  • Jakie trendy i mody wspierają rozwój marki, a co może
    być zagrożeniem dla jej rozwoju?
  • Jak wygląda otoczenie konkurencyjne dla marki?
  • Jak pozycjonować markę?
  • W jaki sposób komunikować się
    z odbiorcami marki?
W czym Ci pomożemy?
icon list
w optymalizowaniu kanałów komunikacji
oraz egzekucji
icon list
w określaniu produktów i oferty dla grupy
docelowej
icon list
w określaniu, gdzie warto zainwestować
icon list
w ocenie efektywności podejmowanych
działań
icon list
w ocenie siły i pozycji marki na tle rynku

Produkt

Rozwój i wprowadzenie nowego
produktu na rynek są kosztowne
i obarczone ryzykiem niepowodzenia.

Nasi eksperci oferują wsparcie i doradztwo strategiczne na każdym etapie projektu – od generowania pomysłów, nadawania nazw, testowania koncepcji, identyfikacji grup odbiorców aż po kreatywne kampanie ułatwiające wdrażania nowego produktu na rynek.

W czym Ci pomożemy?
icon list
w kreowaniu idei produktów
icon list
w pracy nad kreacją produktu
icon list
w rozwoju idei produktu
icon list
w kreacji komunikacji
i pomiarze jej efektywności
icon list
w prognozie sprzedaży /
ustalaniu optymalnej ceny

Klient

Współcześni konsumenci
są coraz bardziej świadomi
swoich oczekiwań i potrzeb.

Zaprojektowane przez nas badania umożliwią zbudowanie strategii opartej na doświadczeniach klientów (zarówno w kanale tradycyjnym, jak i e-commerce), tak aby zwiększyć zadowolenie i powracalność obecnych klientów i pozyskiwać nowych.
W czym Ci pomożemy?
icon list
wskażemy, które elementy doświadczenia klienta
z marką/usługą obniżają, a które podwyższają
powracalność – analiza migracji klientów churn
icon list
w odpowiedzi na pytanie, czego doświadczają
i co odczuwają klienci punktów handlowo-usługowych,
a jakie są ich rzeczywiste potrzeby
icon list
w budowaniu wspólnych doświadczeń
klienta – Omnichannel
icon list
w projektowaniu procesów obsługi
pod kątem doświadczeń i potrzeb
klientów Twojej marki