Badania społeczne

Sektor publiczny,
nauka i organizacje
pozarządowe

Według rankingu PTBRiO w 2017 roku DANAE było liderem w zakresie udziału w badaniach na zlecenie sektora publicznego i agend rządowych, samorządów lokalnych oraz szkolnictwa wyższego.

Realizujemy różnorodne projekty badawcze, przede wszystkim z obszarów:

Społeczeństwo
i opinie

Zdrowie publiczne

Turystyka

Ewaluacje

Przedsiębiorcy
i rynek pracy

Edukacja

Rozwój
regionalny

Wizerunek miejsc
i organizacji

Jakość życia
i usług publicznych

Polityka społeczna

Transport
i komunikacja

Kultura

parallax background

Zbadaj procesy społeczne

Posiadamy bogate doświadczenie
we współpracy z sektorem nauki.

Partnerstwo
w konsorcjum
naukowym

Przeprowadzamy prace terenowe i analityczne na zlecenie pracowników naukowych, i organizacji pozarządowych:

  • Przygotowujemy narzędzia badawcze
    (kwestionariusze, scenariusze)
  • Przeprowadzamy badania terenowe
    (zarówno ilościowe, jak i jakościowe)
  • Analizujemy – statystycznie, jakościowo
  • Opracowujemy raport