Badania, Ewaluacje, Szkolenia
O nas
DANAE jest firmą świadczącą usługi dedykowane dla podmiotów publicznych i organizacji pozarządowych. Specjalizujemy się w realizacji badań społecznych oraz ewaluacji.
Nasz zespół tworzą profesjonaliści, posiadający bogate doświadczenie związane z badaniami i sektorem publicznym, zdobyte zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców.
Stale współpracujemy z gronem analityków i ekspertów zewnętrznych, specjalizujących się m.in w dziedzinie polityki społecznej i zdrowotnej, rozwoju regionalnego, rynku pracy, programów wsparcia przedsiębiorczości i rozwoju kapitału ludzkiego, a także innowacyjności i działalności badawczo-rozwojowej.
Posiadamy własne studio badań telefonicznych (CATI). Dysponujemy zapleczem niezbędnym dla prowadzenia wywiadów internetowych (CAWI) oraz realizacji badań terenowych (CAPI, PAPI). Rozwinęliśmy także własną sieć ankieterską, co pozwala nam wykonywać badania na dużych, ściśle dopasowanych do oczekiwań klienta próbach, przy zachowaniu konkurencyjnych kosztów oraz krótkiego czasu realizacji. Wdrożyliśmy powszechnie uznawane procedury kontroli jakości, dzięki którym wszystkie nasze badania, prowadzone są zgodnie ze standardami Organizacji Firma Badania Opinii i Rynku (OFBOR) i ESOMAR.
Zespół

Zespół

Marcin Spławski
Dyrektor Generalny

Absolwent Instytutu Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Doktor nauk humanistycznych z zakresu socjologii. Ukończył program Strategic Leadership Academy 2014 w ICAN Institute przeznaczony dla osób  zarządzających korporacjami i dużymi przedsiębiorstwami.

Od  2003 r. związany z branżą badawczą – zarówno w agencjach badawczych, jak i ośrodkach akademickich. W latach 2007 – 2016 związany z PBS Spółka z o.o., gdzie od 2013 r. pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego Pionu Badań Społecznych oraz Członka Zarządu. W latach 2005-2007 Dziekan Wydziału Socjologii w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Szczególnym  zainteresowaniem darzy złożone, wielomodułowe badania realizowane dla sektora publicznego, z uwzględnieniem projektów o charakterze naukowym oraz projektów współfinansowanych ze środków UE.

W latach 2002-2010 radny Rady Miasta Pruszcz Gdański; w latach 2006-2008 Członek Zarządu IV-ligowego klubu piłkarskiego Czarni Pruszcz Gdański.

Ewa Ciechanowska
Dyrektor Regionalny

Absolwentka Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Matematyka. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w branży badawczej. W latach 2006 – 2016 związana z PBS Spółka z o.o., gdzie od 2015 r. pełniła funkcję Zastępcy Dyrektora Pionu Badawczego.

Kierowała szeregiem projektów badawczych, głównie w obszarze badań społecznych i ekonomicznych. Specjalizuje się w statystycznej analizie danych ilościowych. Posiada doświadczenie we współpracy z instytucjami publicznymi, w tym w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Barbara Leszczyńska
Dyrektor Regionalny

Magister socjologii, absolwentka Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Członkini Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii oraz Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego.

Posiada ponad 8-letnie doświadczenie w projektowaniu i realizacji badań społecznych i ewaluacyjnych. W tym czasie uczestniczyła w ponad 50 projektach badawczych i ewaluacyjnych, odpowiedzialna za kierowanie zespołem, konceptualizację i operacjonalizację problemów badawczych, przygotowanie narzędzi oraz analizę wyników. W latach 2007-2014 związana z WYG PSDB sp. z o.o., gdzie pełniła funkcję Dyrektora Działu Badań Społecznych. Jej zainteresowania zawodowe skupiają się wokół metodologii badań społecznych, gender studies, badań nad rynkiem pracy oraz zarządzania. Jest autorką wielu raportów badawczych i ewaluacyjnych.

W wolnej chwili prezeska stowarzyszenia Pozytywna Przestrzeń i działaczka Warszawskiej Kooperatywy Spożywczej. Wierzy, że partycypacja wspiera skuteczne działania i dobre rozwiązania.

Biuro Gdańsk

Anna Szatanowska
Starszy Kierownik Projektów Badawczych

Magister socjologii. Specjalizuje się w badaniach ilościowych o charakterze społeczno-ekonomicznym i edukacyjnym. Od początku kariery zawodowej związana z analizą danych, początkowo po stronie Klienta. Doświadczenie zdobyła przede wszystkim w PBS Spółka z o.o., gdzie ostatnio pracowała na stanowisku Kierownika Zespołu Badawczego. Jako Kierownik Projektów realizowała badania rynku pracy, badania edukacyjne, a także badania potencjału turystycznego oraz samorządów lokalnych, w tym również projekty współfinansowane ze środków UE. Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania projektami, analizy i interpretacji danych, opracowywania narzędzi badawczych i przygotowywania ofert.

Prywatnie miłośniczka dalszych i bliższych podróży oraz turystyki aktywnej. Nieuleczalnie uzależniona od zumby.

Anna Łubińska
Kierownik Projektów Badawczych

Magister socjologii. Specjalizuje się w badaniach ilościowych o charakterze społeczno-ekonomicznym. Z branżą badawczą związana od 2011 r. Doświadczenie zdobyła w PBS Spółka z o.o., pracując na stanowisku Kierownika Projektów. W swoim dorobku zawodowym posiada liczne projekty badawcze w tym m.in. projekty współfinansowane ze środków europejskich, projekty o charakterze naukowym, projekty z zakresu rynku pracy, edukacji, infrastruktury społecznej, samorządów czy instytucji kultury. Współautorka licznych publikacji naukowych i raportów z badań.

Jolanta Kwiecień
Kierownik Projektów Badawczych

Magister Informatyki i Ekonometrii oraz Finansów i Rachunkowości. Z branżą badawczą związana od 2011 roku. Specjalizuje się w badaniach ilościowych. Kierowała licznymi projektami wysokobudżetowymi o tematyce społecznej, edukacyjnej oraz gospodarczej, w tym także współfinansowanymi ze środków UE. Współautorka wielu raportów badawczych. Posiada doświadczenie w analizie i interpretacji danych, opracowywaniu narzędzi badawczych oraz przygotowywaniu ofert.

Piotr Kławsiuć
Kierownik Projektów, opiekun Omnibusa Danae

Absolwent socjologii na UMK, były dziennikarz i rzecznik prasowy organizacji pozarządowej. Doświadczenia badawcze zdobywał głównie w PBS, gdzie w latach 2011-2016 współpracował z klientami z branż: e-commerce, telekomunikacyjnej, mediów i PR oraz rozwijał dwa badania syndykatowe: OmniPBS i PR Barometer (satysfakcyjno-wizerunkowe badanie dziennikarzy). Realizując badania marketingowe (wizerunkowe, U&A, segmentacyjne, satysfakcyjne) najchętniej szuka odpowiedzi na pytania: „kto?”, „jak?” i „dlaczego?”, mniej serca mając dla pytań o wysokość ARPU lub liczbę firm korzystających z centralek telefonicznych. Lubi czytać.

Judyta Rogalska
Starszy Specjalista ds. Badań i Analiz

Magister socjologii. Specjalizuje się w badaniach ilościowych. Doświadczenie zdobyła w Centrum Badań Marketingowych TEST oraz PBS Spółka z o.o. W swoim dorobku zawodowym posiada zarówno realizację badań mystery shopping, jak i projektów o charakterze społeczno-ekonomicznym, m.in. badań opinii społecznej o zasięgu ogólnopolskim i lokalnym, badań z zakresu edukacji, infrastruktury społecznej, w tym również projektów współfinansowanych ze środków UE. Posiada doświadczenie w zakresie opracowywania narzędzi badawczych oraz analizy danych. Autorka i współautorka licznych raportów końcowych.

Małgorzata Licznerska
Starszy Specjalista ds. Badań i Analiz

Magister inżynier towaroznawstwa na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Autorka projektów badawczych i prac naukowych nt. zachowań konsumentów oraz czynników wpływających na decyzje zakupowe. Doświadczenie zdobyła przede wszystkim w PBS Spółka z o.o. W swoim dorobku zawodowym realizowała projekty badawcze mystery shopping, a także badania postaw, preferencji i satysfakcji. Współpracowała z klientami z branż: telekomunikacyjnej, handlowej, targowej oraz PR.

Paulina Oświecimska
Starszy Specjalista ds. Badań i Analiz

Absolwentka psychologii i socjologii na  Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

Doświadczenie w realizacji badań i wykonywaniu analiz zdobyła w PBS Sp. z o.o., gdzie prowadziła projekty edukacyjne, Retail Audit oraz Mystery Shopping. Pracowała dla kluczowych klientów z branży FMCG. Posiada doświadczenie w opracowywaniu narzędzi badawczych, przygotowywaniu ofert oraz raportów końcowych.

Prywatnie klarnecistka, miłośniczka wycieczek rowerowych, eksperymentów kulinarnych i gier planszowych

Magdalena Muszel
Starszy Specjalista ds. Badań i Analiz

Socjolog i antropolog kulturowy, który łączy pracę badawczą z aktywnością naukową. Doktor nauk społecznych i politycznych, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz European University Institute we Florencji. Jest autorką publikacji naukowych, w tym w języku angielskim, dotyczących zagadnień transnarodowości, migracji oraz socjologii rodziny. W swoim dorobku zawodowym posiada zarówno realizację licznych projektów badawczych jak i naukowych.  Posiada doświadczenie w zakresie opracowywania narzędzi badawczych oraz analizy danych jakościowych i ilościowych.

Unisława Przydatek
Starszy Specjalista ds. Baz Danych

Specjalizuje się w przetwarzaniu i analizie danych. Swoje doświadczenie zdobyła w PBS Spółka z o.o., gdzie uczestniczyła w realizacji wielu projektów badawczych o charakterze społecznym i marketingowym. Odpowiedzialna za przygotowanie baz danych i Data Processing. Przez pewien czas pracowała również w dziale skryptowania ankiet CAPI. Posiada doświadczenie w kodowaniu złożonego materiału, analizie dużych zbiorów danych, a także w przygotowaniu raportów tabelarycznych.

Monika Wrońska
Specjalista ds. Badań i Analiz

Absolwentka studiów licencjackich na kierunku Socjologia oraz studiów magisterskich z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi na Uniwersytecie Gdańskim.

Od początku studiów aktywna uczestniczka w projektach kadry uniwersyteckiej. Doświadczenie zawodowe zdobyła w PBS Spółka z o.o. (2015 r.) biorąc udział m.in. w projektach badawczych z obszaru polityki społecznej. Posiada także doświadczenie w realizacji badań marketingowych oraz mystery shopping.

Biuro Warszawa

Michał Gryglewski
Starszy Kierownik Projektów Badawczych

Magister socjologii, absolwent Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Od ponad 6 lat koordynuje projektami badawczymi. Posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu, i realizacji badań społecznych oraz ewaluacyjnych zdobyte w trakcie pracy we wszystkich trzech sektorach: prywatnym, publicznym i NGOsach. Pracował m.in. w Millward Brown, Ageron Polska, Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”. Zawodowo zainteresowany jest rozwojem społeczno-gospodarczym, metodologią realizacji dużych badań społecznych oraz nowinkami z zakresu metod badawczych.

Prywatnie interesuje się rzeczami banalnymi: podróżowanie z plecakiem, literaturą faktów oraz górami.

Magdalena Makurat
Starszy Kierownik Projektów Badawczych

Absolwentka studiów socjologicznych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

Z branżą badawczą związana od 2011 roku. Doświadczenie badawcze zdobyła przede wszystkim w PBS Spółka z o.o., gdzie ostatnio pełniła funkcję Kierownika Zespołu Badawczego. Kierowała licznymi projektami wysokobudżetowymi realizowanymi na zlecenie instytucji z sektora publicznego. Specjalizuje się w prowadzeniu projektów edukacyjnych. Posiada doświadczenie w realizacji badań o tematyce społecznej i ekonomicznej.

Interesuje się kulturą i tradycjami Kaszub. Miłośniczka skandynawskiego wzornictwa, w wolnym czasie zajmuje się tworzeniem elementów dekoracji wnętrz i scrapbookingiem.

Ola Balkiewicz-Żerek
Starszy Kierownik Projektów Badawczych

Absolwentka kierunku metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Doktorantka w Kolegium Gospodarki Światowej SGH.

Z branżą badawczą związana od 9 lat. W latach 2013-2016 kierowała zespołem badawczym w AGERON Polska. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących internacjonalizacji przedsiębiorstw i zarządzania marką na rynkach zagranicznych. Prowadziła wiele projektów badawczych i doradczych o tematyce społeczno-gospodarczej dla polskich i zagranicznych instytucji publicznych, a także badania marketingowe o zasięgu międzynarodowym.

Interesuje się marketingiem miejsc oraz koncepcją inteligentnego rozwoju miast.

Oliwia Sędek
Starszy Specjalista ds. Badań i Analiz

Magister inżynier geodezji na Wojskowej Akademii Technicznej – specjalizacja fotogrametria, teledetekcja i GIS. Magister gospodarki przestrzennej na Uniwersytecie Warszawskim – specjalizacja planowanie strategiczne rozwoju regionalnego i lokalnego.

Doświadczenie w realizacji badań i analiz o charakterze społeczno-gospodarczym zdobyła w Ageron Polska, gdzie realizowała i koordynowała projekty m.in. z zakresu planowania strategicznego i atrakcyjności inwestycyjnej miast, regionów i obszarów funkcjonalnych. Szczególnie interesuje się rozwojem obszarów metropolitalnych i kartograficznymi metodami prezentacji danych. Biegła znajomość oprogramowania GIS pozwala jej na wykonywanie analiz przestrzennych oraz wizualizację danych na mapach.

Kamila Sondej
Specjalista ds. Badań i Analiz

Psycholog, absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Z badaniami związana od 2014r. Posiada doświadczenie w realizacji projektów społecznych i ewaluacyjnych o zasięgu ogólnopolskim, szczególnie z obszaru edukacji i szkolnictwa wyższego. Koordynuje i moderuje wywiady jakościowe. Współautorka wielu raportów końcowych.

Prywatnie interesuje się kinem europejskim, literaturą beletrystyczną i historią życia codziennego.

Jan Wałaszek
Kierownik Projektów

Magister socjologii, absolwent Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Z branżą badań społecznych i marketingowych związany od 2009 roku. Pierwsze kroki stawiał w Millwardbrown, ostatnio związany z Ageron Polska. Specjalizuje się w badaniach o tematyce gospodarczej. Szczególnie interesują go punkty styku sektora publicznego i prywatnego m.in. zagadnienia efektywności systemów wsparcia publicznego dla przedsiębiorstw i programów wspierania innowacyjności. Realizuje zarówno projekty badawcze i doradcze dedykowane dla instytucji publicznych jak i dla firm prywatnych.

Helena Orzechowska
Starszy Specjalista ds. Badań i Analiz

Absolwentka Socjologii na Wydziale Socjologii i Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Z branżą badawczą związana od 2014 roku.

Doświadczenie w realizacji badań zdobyła w Brand Fibres i Kantar TNS, gdzie uczestniczyła w  projektach dla Klientów z branży FMCG, Finance oraz Technology. Specjalizuje się w badaniach jakościowych oraz badaniach online m.in.  z zakresu monitoringu i analizy obecności marek w sieci, a także Online Communities. Prywatnie lubi dobry kryminał, Podlasie i spływy

Nasze zasady
„SZYJEMY TYLKO NA MIARĘ” – W naszej praktyce sami wielokrotnie spotykaliśmy się z sztampowym podejściem do badań i ewaluacji. Doskonale rozumiemy, że nic bardziej nie frustruje klienta niż sytuacja, w której warsztat wykonawcy ogranicza się do sprawnego wykorzystania funkcji „kopiuj-wklej” i bezrefleksyjnego powielania zapisów SIWZ. Dlatego w swojej pracy kierujemy się regułą „zero tolerancji” dla rutyny. Do każdego zamówienie podchodzimy indywidualnie. Przed przystąpieniem do przygotowywania kwestionariuszy i rozpoczęciem badań terenowych, dużo czasu poświęcamy rozpoznaniu specyfiki badanego zagadnienie. Od samego początku ściśle współpracujemy z zamawiającym. Naszą ambicją jest aby każda nasza usługa była „uszyta na miarę” indywidualnych potrzeb i oczekiwań zamawiającego.

„CO DWIE GŁOWY TO NIE JEDNA” – Dużą wagę przywiązujemy do pracy zespołowej. Naszym kapitałem jest bogactwo i różnorodność doświadczeń naszej załogi. Korzystamy z niego na każdym etapie realizacji – od przygotowywania oferty do prac nad raportem i rekomendacjami. Unikamy wąskiej specjalizacji, staramy się nie pracować w odosobnieniu – każdy nad „swoim” badaniem. Wierzymy, że najlepsze pomysłu powstają w trakcie dyskusji, ścierania się opinii i perspektyw. W końcu, „co dwie głowy to nie jedna”

„JAKOŚĆ A NIE ILOŚĆ” – Nie chodzi bynajmniej o prymat metod jakościowych nad ilościowymi. Po prostu, naszym priorytetem jest uczciwość wobec klientów oraz profesjonalizm w każdym calu. Skupiamy się wyłącznie na zamówieniach, których tematyka wchodzi w zakres naszych eksperckich kompetencji. Mamy to szczęście, że nie musimy wyrabiać narzucanych przez tę czy inną centralę „targetów”. Stając przed wyborem „więcej, czy lepiej?”, stawiamy na to drugie.

„PRO PUBLICO BONO” – Ewaluacja nie jest usługą „jak każda inna”. Naszym klientem nie są bowiem wyłącznie zamawiający, ale wszyscy interesariusze badanych publicznych. Poczucie odpowiedzialności społecznej traktujemy więc jako podstawę naszego profesjonalizmu. Powinność ta jest dla nas najważniejszym źródłem satysfakcji, czerpanej z wykonywanej pracy. Wychodzimy bowiem z założenia, że ewaluacja jest nie tylko fascynującym intelektualnie doświadczeniem, ale przede wszystkim jednym z kluczowym narzędzi naprawa i doskonalenia „rzeczy wspólnych”.

„ROZWÓJ, ROZWÓJ I JESZCZE RAZ ROZWÓJ” – Z wielką satysfakcją obserwujemy profesjonalizację polskiego rynku ewaluacji i badań dla sektora publicznego. Na przestrzeni ostatnich lat bardzo wyraźnie podniósł się poziom świadczonych usług oraz uległ silnemu wzmocnieniu potencjał jednostek zamawiających. Mamy nadzieję na utrzymania tego trendu. Jeśli tak się stanie, na rynku pozostanie miejsce wyłącznie dla najlepszych profesjonalistów – stale rozwijających swój warsztat oraz doskonalących jakość i użyteczność swoich usług.

„OTWARCI I ODWAŻNI” – Jesteśmy nieustannie głodni wszelkich badawczych i ewaluacyjnych nowinek. Z pasją wprowadzamy innowacyjne techniki i metody badawcze. Mamy przekonanie, że nasza dziedzina ciągle się rozwija i istnieje w niej duża przestrzeń dla nowatorskich pomysłów. Nie przerażają nas przestrogi w rodzaj „nikt tego jeszcze tak nie robił” ani nie przekonują argumentu w stylu „nie da się”. Uważamy, że najwspanialszą cechą naszej pracy jest możliwość łączenia utwierdzonego akademicką tradycją rygoryzmu metodologicznego z ciągłym poszukiwaniem nowych, niekonwencjonalnych rozwiązań. Ewaluacja to dla nas znacznie więcej niż rzemiosło, to swoista sztuka gromadzenia i interpretacji danych.

Nasze usługi

Obszary badawcze

Badania ewaluacyjne

Stanowią jeden z podstawowych obszarów naszej działalności. Metodologia jest każdorazowo dostosowywane do przedmiotu badania oraz potrzeb i oczekiwań zamawiającego. Posiadamy bogate doświadczenie praktyczne w zastosowaniu szerokiego spektrum technik i metod oraz podejść badawczych (w tym: ewaluacji opartej na teorii -theory-based evaluation oraz badań kontrfaktycznych).

Badania społeczne

Czujemy się doskonale zarówno w metodach jakościowych, jak i ilościowych. Najbardziej nas cieszy jednak szansa połączenia tych dwóch podejść, wtedy naszym zdaniem można osiągnąć najciekawsze wnioski. Lubimy duże projekty oraz te o skomplikowanej metodologii – wyzwania to dla nas sama przyjemność.

Badania opinii

Badanie, którego przedmiotem są opinie i preferencje ludzi w sprawach dotyczących szeroko pojętego życia społecznego

Badania satysfakcji i lojalności

Powszechnie uznawane za gałąź badań marketingowych służąca monitoringowi satysfakcji klientów przydatny przy tworzeniu i weryfikacji standardów obsługi klienta. Nasza firma skupia się na poznaniu profilu przeciętnego klienta instytucji publicznych, co umożliwia trafniejsze adresowanie wszelkiego rodzaju interwencji publicznych.

Tajemniczy klient

Coraz częściej instytucje publiczne podejmują działania mające na celu poprawę ich wizerunku oraz podnoszenie standardów obsługi, za s osoby odwiedzające instytucje traktuje się nie jak petentów a klientów. Ci zaś stają się coraz bardziej wymagający, charakteryzując się przy tym mniejszą wyrozumiałością wobec uchybień, szczególnie związanych z obsługą.

Produkty badawcze

Omnibus DANAE

Omnibus to badanie na reprezentatywnej próbie 1000 Polaków w wieku 15+, w którym podczas jednego wywiadu zadawane są pytania zlecone przez różnych klientów. Dzięki temu każdy z nich otrzymuje świetnej jakości wyniki bez konieczności uruchamiania kosztownego badania własnego. Omnibus Danae realizowany jest techniką CAPI (wywiady przeprowadzane w domu respondenta przez wyposażonego w laptop ankietera). Dzięki temu z badania nie są wykluczone osoby niekorzystające lub rzadko korzystające z internetu, a w trakcie wywiadów możliwe jest prezentowanie materiałów graficznych oraz zadawanie pytań bardziej skomplikowanych niż wywiadach telefonicznych.
Kontakt w sprawie omnibusa: Piotr Kławsiuć, [email protected] tel.533.363.571.

Techniki badawcze

Wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo (CATI)

Posiadamy profesjonalnie zaaranżowane i wyposażone studio CATI w Siedlcach składające się z 50 stanowisk ankieterskich. Dysponujemy wyszkolonym zespołem ankieterów oraz supervisorów. Wywiady CATI przez cały okres trwania badania są nadzorowane przez supervisorów, którzy mają możliwość śledzenia realizacji w czasie rzeczywistym na dowolnym stanowisku ankieterskim oraz kontrolowania jakości realizowanych wywiadów. Dzięki systemowi CADAS w którym realizujemy badania, mamy również możliwość nagrywania i odsłuchiwania przebiegu wywiadów oraz śledzenia na bieżąco statystyk z realizacji.

Wywiady terenowe

Posiadamy profesjonalną sieć ankieterów terenowych. W jej skład wchodzi ponad 800 wyszkolonych do badań CAPI/PAPI ankieterów oraz ponad 500 notebooków rozlokowanych w 27 ośrodkach koordynatorskich na terenie całej Polski. Dysponujemy również systemem logistycznym do zarządzania i monitoringu pracy badaczy terenowych.

Ankiety realizujemy na licencjonowanym oprogramowaniu ODIN służącym do konstrukcji kwestionariuszy CAPI renomowanej firmy NIPO Software, który jest najpopularniejszym na świecie oprogramowanie do badań terenowych.
Prócz klasycznych technik badawczych jakimi są:

  • Badanie z papierowym kwestionariuszem – PAPI (ang. Paper & Pen Personal Interview) .
  • Komputerowo wspomagane wywiady osobiste – CAPI (ang. Computer Assisted Personal Interviewing); badanie w którym kwestionariusz papierowy zostaje zastąpiony komputerem przenośnym, a odpowiedzi respondenta są rejestrowane w formie elektronicznej.
  • Ankieta komputerowa wypełniana samodzielnie – (CASI ang. Computer Assisted Self-Interviewing); tj. badanie w którym respondent osobiście wypełnia elektroniczny kwestionariusz, ale ankieter mu towarzyszy i w zależności od potrzeby może służyć pomocą.
  • Wywiady osobiste z nagraniem audio – (CARI ang. Computer Audio Recorded Interviewing), gdzie prócz wszystkich zalet badania CAPI, dyskretnie rejestruje się dźwięk wymiany słownej między ankieterem i respondentem podczas wywiadu. Daje to zarówno możliwość kontroli jakości wywiadu, jak i umożliwia szereg dodatkowych analiz.

Realizujemy badania techniką CAWI (ang. Computer Assisted Web Interview), w której respondent jest proszony o wypełnienie ankiety w formie elektronicznej. Jej zaletami jest bardzo krótki termin realizacji badań. Umożliwia ona dostęp do respondentów o trudnych kryteriach rekrutacji, trudno dostępnych. Daje również możliwość wykorzystania elementów multimedialnych takich jak: filmy, nagrania, zdjęcia. Charakteryzuje się również niskimi kosztami zrealizowania badania.

Warsztaty kreatywne z wykorzystaniem podejścia Design Thinking

Nieszablonowość jest jedną z naszych wartości. Dlatego też naszym klientom oferujemy innowacyjne warsztaty oparte o metodykę Design Thinking.  Istotą podejścia Design Thinking jest koncentracja na potrzebach i problemach użytkownika, które są zgłębiane w trakcie badań. Na ich bazie w trakcie warsztatu dochodzi się do innowacyjnych koncepcji, produktów czy usług. To co wyróżnia warsztaty Design Thinking, to nie tylko generowanie rozwiązań, czy nawet ich prototypowanie i testowanie, ale dużo śmiechu, pozytywnej energii, a przy tym nieprzewidywalne efekty.

 

Kontakt

Danae Sp. z o.o.
tel. +48 22 185 59 00
e-mail: [email protected]

Biuro Warszawa:
Szarotki 10 lok. 16
02-609 Warszawa

Biuro Gdańsk:
Bora-Komorowskiego 19B
80-377 Gdańsk


Danae