18.03.2022 r
DANAE Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych”. Program jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Całkowity koszt projektu: 36 998,40 PLN

Wydatki kwalifikowane: 30 080,00 PLN

Dofinansowanie ze środków europejskich: 15 040,00 PLN


Celem realizacji projektu jest rozwój przedsiębiorstwa.